!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Ordnings-/trivselregler i Brf Våmbsjön

Det finns vissa ordningsregler som vi gemensamt i föreningen kommit överens om för att alla ska ha en så trivsam boendemiljö som möjligt.

Det är inte tillåtet att:

  • Spela musik så högt att grannarna störs

  • Utföra störande arbete som att spika eller borra mellan kl.20.00–7.00

  • Spola vatten i störande grad mellan kl.23.00–6.00

  • Placera föremål i entréer, trapphus och källargångar (brandsäkerhetskrav)

  • Placera blomlådor på utsidan av balkonger och fönster

  • Hålla husdjur som förorenar eller skadar utrymmen inom fastigheterna eller orsakar störande ljud

  • Röka i fastighetens allmänna utrymmen

  • Sätta upp markiser, paraboler, skyltar eller dylikt utan tillstånd från styrelsen

  • Grilla på balkongen

  • Göra ingrepp i lägenheten som rör värme, vatten, avlopp, el utan tillstånd från styrelsen

   • Bostadsrätthavare får – till skillnad från hyresgäster – göra en hel del i lägenheten, men inte något som kan påverka andra i fastigheten. Du kan bli ersättningsskyldig om du orsakar skador eller men för andra i fastigheten. Begär tillstånd av styrelsen om du vill göra någon form av ombyggnad eller andra ingrepp i fastigheten

  • Utföra arbeten i garage och andra lokaler som stör grannar eller kan inverka negativt på miljön. Enklare service på bil som byte av vindrutetorkare och skifte av däck måste anses tillåtet. Byte av olja, svetsning, slipning, rostskyddsarbete och liknande är inte tillåtet.

  • Förvara brandfarliga ämnen i källarförråd eller andra lokaler

  • Hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens samtycke.