!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Föreningens stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Det är föreningen som förfogar över innehållet i stadgarna och ändringar kan genomföras vid behov. Det krävs dock att ändringen godkänns på två separata föreningsstämmor.

Föreningens nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2015-12-12

Här finner du föreningen Våmbsjöns stadgar.

Dokument

Stadgar 20151212.pdf 2015-12-16