!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningens stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Det är föreningen som förfogar över innehållet i stadgarna och ändringar kan genomföras vid behov. Det krävs dock att ändringen godkänns på två separata föreningsstämmor.

Föreningens nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2019-01-03

Här finner du föreningen Våmbsjöns stadgar.