!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering

När krävs tillstånd?

Alla större renoveringar av er lägenhet kräver tillstånd från styrelsen.

Exempel på större ändringar är renovering av badrum, förändring som att flytta, riva eller bygga en innervägg, ändring av planlösning i till exempel kök, elektriska arbeten, arbete med vattenledningar för vatten- och avlopp samt värme etc. 

Vid ändring av planlösning måste kommunen kontaktas för att kontrollera om bygglov/bygganmälan krävs. Bärande väggar får ej rivas. 

För att få tillstånd ska styrelsen kontaktas. Lämpligen via e-post, styrelsen@vambsjon.se. Vid förfrågan ska en detaljerad beskrivning av vad som ska utgöras bifogas. 
 

Vilken behörighet krävs?

Samtliga större ändringar och renoveringar i lägenheterna skall utföras på fackmannamässigt sätt. Utöver det ska;

  • Elektriska arbeten skall alltid utföras av behörig som har certifikat utfärdat av ECY (Elbranschens Centrala Yrkesnämnd).
  • Arbete med vattenledningar och värme skall utföras enligt ”Säker Vatten”. Renovering av badrum skall utföras enligt branschregler (PER, Bkr, GVK eller VVS-Branschens Yrkesnämnd).
  • Kopia på aktuellt bransch-certifikat skall ges till styrelsen innan påbörjat arbete.
  • Elledningar kräver inget tillstånd om det inte är ledningar som tjänar fler än en lägenhet (men ska utföras av behörig enligt punkt 1 ovan). 

Vad händer vid felaktigheter?

Vid felaktiga installationer i samband med renoveringar är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för åtgärda till korrekt installation. Inspektion av installationer kan komma att utföras av styrelsen utsedd fackman, om styrelsen så begär.

 

Hantering av byggavfall i vid renovering

De som utför en renovering står själva för bortforsling av byggavfall. Detta gäller även vitvaror.

Brandmyndighetens regler för hur nära brännbart material får förvaras nära en fastighet ska följas. 

 

Vanliga frågor

Fråga: Får man riva en vägg i en lägenhet?

Ja, om den inte är bärande. Det åligger den boende skyldighet att säkerställa att väggen inte är bärande. Arbetet ska utföras enligt branschstandard och fackmannamässigt. Det innebär att erforderliga garantidokument samt certifikat ska överlämnas till boende efter arbetets slutförande. I förekommande fall kan styrelsen behöva se att arbetet är fackmannamässigt utfört. Du kan även läsa mer om boendes respektive föreningens ansvar i § 26-28 och §36 i stadgarna.