!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Vad gäller?

Föreningens policy att bevilja andrahandsuthyrning högst ett år i taget och högst två år i följd.

Hur gör man?

För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du få godkänt av styrelsen. Fyll i följande blankett för andrahandsuthyrning, skriv ut, skriv under samt lägg i föreningens brevlåda på Skälderviksplan 11.

Se till att göra det i god tid så att styrelsen hinner behandla ärendet på närmaste styrelsemöte (1 gång i månaden). Styrelsen skickar därefter blanketten till Riksbyggen för registrering.

Vanliga misstag och missförstånd

  • Ansökan har ingen underskrift från den som ansöker
  • Orsak till uthyrning är ej angiven
  • Ansökan har skickats med mail till styrelsen
  • Ansökan har skickats alldeles för sent. Rimlig handläggningstid är omkring 4 veckor för att styrelsen ska kunna handlägga och sedan ge Riksbyggen tid för registrering

 

Vad kostar det?

I enligthet med §18 i föreningens stadgar tas en avgift ut vid andrahandsuthyrning. Avgiften gäller för uthyrning under ett år och uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp. Prisbasbelopp för år 2016 är 44 300 kr. Om bostaden hyrs ut kortare tid än ett år, reduceras avgiften proportionellt mot uthyrningstiden. 

Dokument

Ansokan_andrahandsuthyrning.doc 2010-09-11